تعریف قيمت Price در آمیخته خرده فروشی

قيمت گذاري امروزه از اهميت فزايند هاي برخورد ار شده است، زيرا گزينه هاي متنوعي در بازار در دسترس مشتريان است و همچنين آنها مطلع تر از گذشته به مسائل بازار هستند كانال هاي خريد به ميزان قابل توجهي از نظر سطح عمومي قيمت هاي محصولات متفاوت هستند .

تحقيقات نشان داده است كه برداشت مشتريان از قيمتهاي فروشگاه ها تاثير مثبتي بر رضايتمندي،وفاداري و تداوم خريد آنها دارد

استراتژی های مختلفی در قیمت گذاری است که در ادامه به آنها می پردازیم.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here