تعریف قیمت Price در آمیخته خرده فروشی

قیمت گذاری امروزه از اهمیت فزایند های برخورد ار شده است، زیرا گزینه های متنوعی در بازار در دسترس مشتریان است و همچنین آنها مطلع تر از گذشته به مسائل بازار هستند کانال های خرید به میزان قابل توجهی از نظر سطح عمومی قیمت های محصولات متفاوت هستند .

تحقیقات نشان داده است که برداشت مشتریان از قیمتهای فروشگاه ها تاثیر مثبتی بر رضایتمندی،وفاداری و تداوم خرید آنها دارد

استراتژی های مختلفی در قیمت گذاری است که در ادامه به آنها می پردازیم.