تعریف محصول Product در آمیخته خرده فروشی

محصول را می توان از دیدگاهای مختلف بررسی کرد که بر ارزش محصول تاثیر گذار هستند سه دیدگاه جهت اشنایی بررسی میکنیم

  • کیفیت کالا

در بازاريابي، دو استاندارد براي كيفيت كالا موجود است . اولي ذهني است كه توسط مشتري ادراك مي شود و دومين استاندارد عيني و بروني است كه از لحاظ تكنيكي قابل اندازه گيري و تاييد است.

  • تنوع محصولات

تنوع محصولات بصورت ” تعداد آيتم هاي مختلف در يك گروه محصول ” تعريف مي شود

نه تنها تنوع بالاتر موجب جذب مشتريان بيشتر مي شود، بلكه ممكن است باعث تهييج آنها جهت خريد بيشتر شود . همچنين باعث کاهش هزينه هاي سفر خريد ( مانند زمان و زحمت سفر خريد) و سهولت فعل خريد ( افزايش امکان مقايسه ها در هنگام خريد) مي شود .

 

  • برند كالاها

برند كالاها در فروشگاه ها به دو دسته برندهاي خود فروشگاه و برند توليدكنندگان تقسيم مي شوند . در آمريكا ۵۰ درصد توليدكنندگان، كالاهاي خود را با برند فروشگاه ها توليد و در آنها عرضه ميكنند تا به اين وسيله امكان فروش آن كالا افزايش يابد

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here