تعریف محيط فيزيكي Physical Environment در آمیخته خرده فروشی

واقعیت این است که از لحظه ورود مشتری به فروشگاه ، پروسه ای طی می شود که مهمترین بخش آن جلب توجه مشتریان است ، مشتری قبل از لمس کالا و برخورد چهره به چهره با فروشندگان از طریق محیط داخل فروشگاه با برند ، محصول و تولید کننده ارتباط برقرار می کند که اگر این ارتباط با آگاهی و به کمک تمامی فضاهای داخلی فروشگاه ، به سوی ارتباطی دوسویه هدایت نشود ، منجر به از دست دادن مشتری می گردد .

بر طبق تئوري استنباط، افراد براساس نشانه هاي در دسترسشان در محيط فيزيكي استنباط مي كنند و آن را معني دار مي دانند در ميان آنها مي توان از موزيك، تراكم جمعيت، دكور، تعداد فروشندگان، چينش، نورپردازي،سر و صدا و علائم نام برد

 اين فاكتورهاي محسوس(موزيك، چينش، دكور و غيره ) تحت كنترل خرده فروش ها قرار دارند، بر روي تمايل مشتريان به تداوم خريد تاثير مستقيم مي گذارند.

در بحث محیط فیزیکی فروشگاه مفاهیمی چون  Visual merchandising به معنای “بازارپردازی بصری” راهگشا می باشد.

با تغییر جهت تجارت از عمده فروشی به سوی خرده فروشی ها ، کارکردهای بصری در محیط فروشگاه از اهمیت خاصی برخوردار شد. در همین راستا توجه به مسایلی مانند نحوه قفسه بندی و چیدمان درست محصول ، نحوه ارایه محصول ، بسته بندی مناسب، ترکیب رنگ ها و نورها ، فروش در نقطه خرید ، نوع لباس فروشندگان ، نمایش کارکردهای محصول و استفاده از ابزار تبلیغاتی مناسب درون فروشگاه برای افزایش جلب توجه مصرف کننده که منجر به فروش در نقطه خرید شود شدت یافت.

بازارپردازي بصری شامل اطلاعاتی است که مشتری دریافت می کند چه در خارج چه در داخل فروشگاه

فاکتورهای اصلی تجارت بصری

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here