تعریف مكان Place در آمیخته خرده فروشی

فروشگاه ها اغلب در نزديكي مناطق مسكوني مشتريان واقع نشده اند و مشتريان مسافتهاي گاهاً زيادي را براي رسيدن به آنها طي مي كنند . امروزه با افزايش رقابت در بازار ، عامل مسافت طي شده توسط مشتري تا فروشگاه مورد نظر، از اهميت به سزايي در انتخاب فروشگاه و تداوم خريد از آن برخوردار است.

چهار عامل اصلي  و اساسي در انتخاب محل و موقعيت فروشگاه

  • نوع فروشگاه
  • مشتريان
  • محيط شهري
  • نوع كالا و خدمات

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here