درباره ما

کسب و کار خرده فروشی شامل فروش کالاها و خدمات برای مصرف مستقیم توسط خریدار است. که در محلی معین، همچون فروشگاه، مطب پزشکی یا یک شعبه بانک یا در فضای مجازی مانند وب سایت می باشد. با توجه به تحولات اقتصادی می دانیم که صنعت خرده فروشی فروشگاهی بخش مهم اقتصاد یک کشور را شامل می شود و رقابتی شدن اقتصاد نیاز این صنعت را به توسعه و ارتقاء بیشتر می کند تا بتوانند به بقاء خود ادامه دهند که در این راه تیم بازارآرا با ماموریت به آرمان رساندن کسب و کار هاری خرده فروشی ایران به عنوان یک دوست مشاور و همیار دانش محور با علم روز در کنار فعالان این صنعت می ماند .

تفاوت مشاور و همیار

مشاور به فردی گفته می شود که با توجه به تخصص در یک امر به شما مشورت می دهد اما همیار کسی است که در اجرای یک امر به شما یاری می رساند تا آن کار را انجام دهید.

هیچ انسانی فقط با خواندن یک کتاب آموزش رانندگی نمی تواند رانندگی کند، مگر آنکه یک همیار با نام معلم به صورت عملی در کنار او باشد