دلایل مهم خریدنکردن مردم

0
4

دلایل مهم خریدنکردن مردم

 

۱️⃣ قیمت

۲️⃣ اعتماد

۳️⃣ یا به این علت که در آن زمان خاص، برای خرید آمادگی ندارند.

 

🔹شما باید معادله فروش را معکوس کنید و این موانع سه گانه را از بین ببرید. یک دوره آزمایشی (trial) به مشتری مردد ارائه کنید.

 

 

🔹 گارانتی سفت و سختی برای محصول خود دست و پا نمایید تا به این طریق ریسک خرید برای مشتری پایین بیاید.

 

🔹 ترس از خرید را از بین ببرید تا به سود فراوان دست بیابید.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here