سه ضلع مثلث برندسازي

0
4

فيليپ كاتلر معتقد است سه ضلع مثلث برندسازي عبارتند از: هویت برند، صداقت برند و تصویر برند:

🔹هویت برند: جایگاه برند شما در ذهن مصرف کنندگان است.

🔹صداقت برند: برآورده شدن ادعاهايي است كه درباره جايگاه و تمايز برند گفته ميشود.

🔹تصوير برند: ارزش برند شما بايد براي نيازها و خواسته هاي احساسي مصرف كننده فراتر از ويژگي ها و كاركردهاي محصول جذبه داشته باشد. يعني شما بتوانيد سهم زيادي از احساسات مصرف كننده را به برند خود تعلق بدهيد زيرا نهايتا شخص با قلب خود تصميم به خريد ميكند

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here