مدیریت وصول مطالبات و اعتبارسنجی مشتریان

0
48
سرشناسه : درگی، پرویز، ‏‫۱۳۴۵ – ‏
‏عنوان و نام پديدآور : مدیریت وصول مطالبات و اعتبارسنجی مشتریان/ مولفان پرویز درگی، سعید محمدی؛ ویراستاران احمد آخوندی، محسن جاویدموید.
‏مشخصات نشر : تهران : انتشارات بازاریابی‏‫، ‫۱۳۹۶.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۴۴ص.‬: مصور٬ جدول(رنگی)، نمودار(رنگی.)‏‫‬‮‭.م‌س۲۲ ×۱۵ ؛
‏فروست : انتشارات بازاریابی‏‫؛ ۹۴.‬
‏شابک : ‏‫۱۵۰۰۰۰ریال‬‏‫:‏ ‫‬‭۹۷۸-۶۰۰-۶۹۸۲-۶۵-۶‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : کتاب حاضر با حمایت مالی شرکت توسعه مهندسی بازار گستران آتی منتشر شده است.
‏یادداشت : کتابنامه: ص. [۱۳۱] – ۱۳۲.
‏موضوع : شرکت‌ها — امور مالی — مدیریت
‏موضوع : Corporations — Finance — Management
‏موضوع : اعتبار مصرف کنندگان
‏موضوع : Consumer credit
‏موضوع : شرکت‌های اقتصادی — امور مالی
‏موضوع : Business enterprises — Finance
‏موضوع : مدیریت نقدینگی
‏موضوع : Cash management
‏موضوع : خدمات مشتری — مدیریت
‏موضوع : Customer services — Management
‏شناسه افزوده : محمدی، سعید، ‏‫۱۳۶۶‏‬-
‏شناسه افزوده : آخوندی، احمد، ‏‫۱۳۴۱ -‏، ویراستار
‏شناسه افزوده : جاوید موید، محسن، ‏‫۱۳۶۱ -‏، ویراستار
‏شناسه افزوده : شركت توسعه مهندسي بازار‌گستران آتي
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭HG۴۰۲۶‏‫‬‮‭‏‫‬‭/د۴۳م۴ ۱۳۹۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۶۵۸/۱۵‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۵۷۹۰۶۶

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here