مشاوره و همیار شما برای مدیریت بازارپردازی(برنامه ریزی در بازاریابی کالا/قیمت گذاری کالا/نمایش بصری/برنامه ریزی در خرید کالای تجاری)

هنر علم و مدیریت محصولات تجاری با هدف ایجاد ارزش برای خرده فروش و برآورده کردن نیازهای مشتری.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here