انتخاب جامعه هدف مناسب و شناخت نیاز آنها به معنای موفقیت کسب و کار خرده فروشی است.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here