پژوهشهای خرده فروشی فرایندهای هدفمند جهت شناخت مصرف کننده و ایجاد ارزش است. خرده فروشان به سبب مجموعه ی نیروهای متغیر محیط بازار، نیازمند داشتن چشم انداز و اطلاعات به موقع هستند. خرده فروش نیاز دارد که از موقعیت فعلی فروشگاه آگاه باشد و همچنین آنچه را که مشتری مطالبه می کند همراه با پیش بینی آنچه را که مطالبه خواهد کرد باید آگاه باشد.

به آسانی مطالب ما را با دوستان خود به اشتراک بگذارید..