نکته_مدیریتی به‌عنوان مدیرعامل

0
3
به‌عنوان مدیرعامل
به‌عنوان مدیرعامل

به‌عنوان مدیرعامل، وظیفه‌ی شما این است که اطمینان حاصل کنید کارمندان به‌خوبی با یکدیگر مشارکت می‌کنند و خودشان را با اهداف و ارزش‌های شرکت سازگار نگه می‌دارند.

#نکته_مدیریتی

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here