ویترین برند Michael Kors بهار 2017 در نیویورک

 

ویترین بهاری برند Michael Kors در مورد مجموعه”قدرت عاشقانه” با گلهای بهاری به عنوان قالب بهاری ویترین و به صورت ایجاد نقطه کانونی جهت نمایش یک مدل خاص از مجموعه قدرت عاشقانه که با تضاد رنگی که رنگ سفید در پشت و همخوانی با طرحهای روی لباس جلوه خاص و لوکسی را به ویترین داده است.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here