چهار گام بازاریابی فروشگاهی

0
23

 

چهار گام بازاریابی فروشگاهی:

۱. جذب

غریبه ها به مراجعه کننده تبدیل می شوند

با استفاده از بلاگ ، استفاده از لغات کلیدی مهم و فعالیت و نشر فعالیت در شبکه های اجتماعی

۲. تبدیل

مراجعه کننده به سرنخ تبدیل می شود

استفاده از فرمها ، ثبت نام ، صفحات فرود و

۳. خرید

سرنخ ها به مشتری تبدیل می شوند

مدیریت ارتباط با مشتری ، استفاده از فرایند کاری ، ارسال ایمیل و

۴. لذت

تبدیل مشتری به معرف

نظرسنجی ها ، ارائه محتوای اختصاصی و هوشمند و پیگیری فعالیت اجتماعی

 بازاریابی ربایشی به جذب مشتریان بالقوه به سوی شما و محصولات تان به جای درگیر شدن در مبارزه جلب توجه ، اشاره دارد .

 

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here