کارآفرینان قبل از موفقیت بطور متوسط ۳٫۸ بار شکست می خورند

0
11

کارآفرینان قبل از موفقیت بطور متوسط ۳٫۸ بار شکست می خورند

آنچه باعث موفقیت برخی از آنها می شود، پافشاری شگفت انگیز آنها است

لیزا آموس

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here