۵ تفکر مهم و ضروری که  واحد بازاریابی باید داشته باشد

0
3

۵ تفکر مهم و ضروری که  واحد بازاریابی باید داشته باشد:

 

۱_ تفکر مشتری محوری

۲_ تفکر استراتژیک

۳_تفکر خلاقانه

۴_پیش بینی نتایج و آینده نگری

۵_تفکر دیجیتال

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here