مطالب توسط محسن خاشعی

⭐️ قانون ۲۰/۸۰ در فروش

⭐️ قانون ۲۰/۸۰ در فروش 🔹معمو لا فروشنده ها خیلی حرف می زنند. اما فروشنده خوب، سوال های خوب و گزیده می پرسد! شما باید به عنوان یک فروشنده، ۸۰ درصد گوش کنید و ۲۰ درصد سوال کنید. کار شما فقط کمک به مشتری است. تنها فروشنده های ضعیف هستند که زود قیمت می دهند. […]

,

٤ روش از ديد برايان تريسي كه ميتوانيد با كالا و خدمات خود وارد بازار شويد

⭐٤ روش از ديد برايان تريسي كه ميتوانيد با كالا و خدمات خود وارد بازار شويد 🔹اولين رويكرد ايجاد منفعت است. به عبارت ديگر با خلق چيزي كه مردم بتوانند استفاده كنند، چيزي كه به آن نياز دارند تا بتوانند به اهدافشان برسند. 🔹دومين رويكرد قيمت گذاري است كه يك رويكرد كليدي است، هر چه […]

تلاش

من تلاش می کنم، یکی از وحشتناک ترین گفته هایی است كه می توان بیان کرد . سرانجام ،هیچ تلاش و کوششی وجود ندارد . ✦ یا این کار را می کنید یا نمی کنید.✦ ✍🏻كريشنا مورتي

مدیریت وصول مطالبات و اعتبارسنجی مشتریان

سرشناسه : درگی، پرویز، ‏‫۱۳۴۵ – ‏ ‏عنوان و نام پديدآور : مدیریت وصول مطالبات و اعتبارسنجی مشتریان/ مولفان پرویز درگی، سعید محمدی؛ ویراستاران احمد آخوندی، محسن جاویدموید. ‏مشخصات نشر : تهران : انتشارات بازاریابی‏‫، ‫۱۳۹۶.‬‬ ‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۴۴ص.‬: مصور٬ جدول(رنگی)، نمودار(رنگی.)‏‫‬‮‭.م‌س۲۲ ×۱۵ ؛ ‏فروست : انتشارات بازاریابی‏‫؛ ۹۴.‬ ‏شابک : ‏‫۱۵۰۰۰۰ریال‬‏‫:‏ ‫‬‭۹۷۸-۶۰۰-۶۹۸۲-۶۵-۶‬‬ ‏وضعیت […]