قانون ۲۰/۸۰ در فروش

⭐️ قانون ۲۰/۸۰ در فروش

⭐️ قانون ۲۰/۸۰ در فروش 🔹معمو لا فروشنده ها خیلی حرف می زنند. اما فروشنده خوب، سوال های خوب و گزیده می پرسد! شما باید به عنوان یک فروشنده، ۸۰ درصد گوش کنید و ۲۰ درصد سوال کنید. کار شما فقط کمک به مشتری است. تنها فروشنده های ضعیف هستند که زود قیمت م…
بازاریابی ورود به بازار
,

٤ روش از ديد برايان تريسي كه ميتوانيد با كالا و خدمات خود وارد بازار شويد

⭐٤ روش از ديد برايان تريسي كه ميتوانيد با كالا و خدمات خود وارد بازار شويد 🔹اولين رويكرد ايجاد منفعت است. به عبارت ديگر با خلق چيزي كه مردم بتوانند استفاده كنند، چيزي كه به آن نياز دارند تا بتوانند به اهدافشان برسند. 🔹دومين رويكرد قيمت…