,

شکایات/ انتقادهای مشتریان

به طور کلی وقتی ما انتقاد یا شـکایتی از مـشتری دریافت کنیم ناراحت می شـویم. این احـساس به ما دست مـی دهد که گفتمان های فروش ما نقش بدی را بازی کرده است، سخت است که چیزی برای گفتن بجوییم كه حس بدی را به ما دست می دهد. در واقع زمانی که شکایت یا ا…
,

تعریف مكان Place در آمیخته خرده فروشی

فروشگاه ها اغلب در نزديكي مناطق مسكوني مشتريان واقع نشده اند و مشتريان مسافتهاي گاهاً زيادي را براي رسيدن به آنها طي مي كنند . امروزه با افزايش رقابت در بازار ، عامل مسافت طي شده توسط مشتري تا فروشگاه مورد نظر، از اهميت به سزايي در انتخاب ف…
,

تعریف محصول Product در آمیخته خرده فروشی

محصول را می توان از دیدگاهای مختلف بررسی کرد که بر ارزش محصول تاثیر گذار هستند سه دیدگاه جهت اشنایی بررسی میکنیم کیفیت کالا در بازاريابي، دو استاندارد براي كيفيت كالا موجود است . اولي ذهني است كه توسط مشتري ادراك مي شود و دومين استاندارد عيني و بروني …
,

تعریف قيمت Price در آمیخته خرده فروشی

قيمت گذاري امروزه از اهميت فزايند هاي برخورد ار شده است، زيرا گزينه هاي متنوعي در بازار در دسترس مشتريان است و همچنين آنها مطلع تر از گذشته به مسائل بازار هستند كانال هاي خريد به ميزان قابل توجهي از نظر سطح عمومي قيمت هاي محصولات متفاوت هست…
,

تعریف پيشبرد فروش Promotion در آمیخته خرده فروشی

محققان برنامه هاي ترفیعات فروش را به دو دسته سخت و نرم تقسيم مي كنند پاداش هاي نرم،ارتباطات، برخوردها و رفتارهاي ويژه و امتيازي هستند . ذاتاً ارزش پولي ندارد پادا شهاي سخت، محسوس هستند؛ مانند تخفيفها و هدايا؛ ارزش اقتصادي دارد خرده فروشان…
,

تعریف فرآيندها Process در آمیخته خرده فروشی

راحتي و صرفه جويي زماني فاكتورهايي هستند كه مشتريان در دنياي مدرن به دنبال آن مي گردند . ادراك مشتريان از ميزان راحتي و هزينه زماني صرف شده،ميزان رضايت و وفاداري آنها را تحت تاثير قرار مي دهد امروزه تمام تلاش خرده فروشان برتر جهت حفظ مشتريا…
,

تعریف پرسنل Personal در آمیخته خرده فروشی

داريان و همكارانش دريافتند كه پاسخگويي و احترام فروشندگان به دانش مشتريان، از ويژگي هاي مهم فروشندگان است كه بر روي تمايلات خريد مشتريان تاثير مي گذارند . ويژگي هاي فروشندگان بر روي كيفيت خدمات تاثير مي گذارند و متعاقباً رضايتمندي و تداوم خريد، م…

تعریف محيط فيزيكي Physical Environment در آمیخته خرده فروشی

واقعیت این است که از لحظه ورود مشتری به فروشگاه ، پروسه ای طی می شود که مهمترین بخش آن جلب توجه مشتریان است ، مشتری قبل از لمس کالا و برخورد چهره به چهره با فروشندگان از طریق محیط داخل فروشگاه با برند ، محصول و تولید کننده ارتباط برقرار می کند که اگ…

آمیخته خرده فروشی

پس از تعيين نوع فعاليت و بازار هدف زمان شروع کسب‌وکار خرده فروشی در دنياي مدرن و پر رقابت كنوني ديگر با روش‌های سنتي نمی‌توان موفق شد، هر معلولی علتی دارد و هیچ فروشگاه‌هی بدون علت موفق نمی شود و راز موفقيت و رشد در دنياي مدرن صنعت کسب‌وکار فروش…