,

مشاوره و همیار شما برای راهبردهای توسعه و آموزش منابع انسانی

آموزش جدیدترین روشهای فروش حرفه ای و ساختن یک سبک خاص و اختصاصی کسب و کار خرده فروشی هم راستا با برند آن کسب و کار خرده فروشی
,

مشاوره و همیار شما برای تدوین مدل کسب و کار

مدل کسب کار شما چارچوب و پلن شما را تعیین می کند و باعث ایجاد وحدت در برناه های کسب و کار شما می شود.
,

مشاور و همیار شما برای تحقیقات خرده فروشی

پژوهشهای خرده فروشی فرایندهای هدفمند جهت شناخت مصرف کننده و ایجاد ارزش است. خرده فروشان به سبب مجموعه ی نیروهای متغیر محیط بازار، نیازمند داشتن چشم انداز و اطلاعات به موقع هستند. خرده فروش نیاز دارد که از موقعیت فعلی فروشگاه آگاه باشد و همچنین آنچه ر…
,

مشاور و همیار شما برای بخش بندی و هدف گیری و جایگاه یابی کسب و کار

انتخاب جامعه هدف مناسب و شناخت نیاز آنها به معنای موفقیت کسب و کار خرده فروشی است.
,

مشاور و همیار شما برای انتخاب مکان و قالب فروشگاه

در موفقیت فروشگاه مکان اهمیت بسیار زیادی دارد و قالب فروشگاهی شامل فرآیند برنامه ریزی، انتخاب و راه اندازی نوع فروشگاه بر مبانی عوامل مختلف بازار هدف، نوع کالای تجاری و راهبردهای قیمت گذاری است.…
,

مشاور و همیار شما برای انتخاب و خلق نام کسب و کار خرده فروشی

نام کسب و کارتان بیشترین قدرت را در بازاریابی شما دارد.