تمایل داشتن به عمل

📌در تمایل داشتن به عمل، قدرتی نهفته است که این قدرتی است که در نهایت کارآفرینان و مدیران تجاری را از دیگر افراد جدا می‌کند.
مدیریت

تنها شكست

تنها شكست، تلاش نكردن است!
یک کلید مهم برای موفقیت اعتماد به نفس

یک کلید مهم برای موفقیت اعتماد

یک کلید مهم برای موفقیت اعتماد به نفس و کلید مهم اعتماد به نفس آماده بودن است
بزرگترین نقطه ی ضعف ما

بزرگترین نقطه ی ضعف ما

بزرگترین نقطه ی ضعف ما کوتاه آمدن است. مطمئن ترین راه برای موفقیت تلاش "برای یک بار دیگر" است. ادیسون
مدیریت

بهترين چيز ها از درون اتفاق ميفتن

اگر يك تخم مرغ از بيرون بشكنه زندگيش تموم ميشه ، اما اگر از درون بشكنه تازه زندگيش شروع ميشه! "بهترين چيز ها از درون اتفاق ميفتن"
مدیریت

سه ضلع مثلث برندسازي

فيليپ كاتلر معتقد است سه ضلع مثلث برندسازي عبارتند از: هویت برند، صداقت برند و تصویر برند: 🔹هویت برند: جایگاه برند شما در ذهن مصرف کنندگان است. 🔹صداقت برند: برآورده شدن ادعاهايي است كه درباره جايگاه و تمايز برند گفته ميشود. 🔹تصوير برند: ارزش بر…
مدیریت

کارآفرینان قبل از موفقیت بطور متوسط 3.8 بار شکست می خورند

کارآفرینان قبل از موفقیت بطور متوسط 3.8 بار شکست می خورند آنچه باعث موفقیت برخی از آنها می شود، پافشاری شگفت انگیز آنها است لیزا آموس…
مدیریت

استراتژی بدون تاکتیک

استراتژی بدون تاکتیک، کندترین مسیر برای پیروزی، و تاکتیک بدون استراتژی، همهمه قبل از شکست است. کتاب هنر جنگ آوری، سان تزو
موفقیت یک معلم فریبکار است!!

موفقیت یک معلم فریبکار است!!

موفقیت یک معلم فریبکار است!! او به افراد باهوش تلقین می کند که شما هیچگاه اشتباه نمی کنید!! #بیل_گیتس
مدیریت

وقتی نشان ‌دهیدکه مدیری قابل‌ دسترس هستید

وقتی نشان ‌دهیدکه مدیری قابل‌ دسترس هستید و به صحبت دیگران گوش می‌دهید، اطلاعات ارزشمندی به دست می‌آورید که به شما در حل چالش‌های مهم کمک می‌کنند. #نکته_مدیریتی…