طراحی و چیدمان داخل فروشگاه و ویترین فروشگاه

ویترین برند Michael Kors بهار 2017 در نیویورک

  ویترین بهاری برند Michael Kors در مورد مجموعه"قدرت عاشقانه" با گلهای بهاری به عنوان قالب بهاری ویترین و به صورت ایجاد نقطه کانونی جهت نمایش یک مدل خاص از مجموعه قدرت عاشقانه که با تضاد رنگی که رنگ سفید در پشت و همخوانی با طرحهای روی لباس جلوه…